Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Veľká Tŕňa

V dejinách Zemplínskej župy sa spomínajú obce Nižný a Vyšný Turuň už v roku 1067, nie je však isté, že sú identické so súčasnou Veľkou a Malou Tŕňou.
Prvú správu o pestovaní vína v tejto oblasti máme z roku 1248, keď bol kráľom Belo IV.Počas 13. storočia v obci sídlil rad mníchov paulínov a do tohto obdobia sa počíta aj vznik románskeho kostolíka, ktorý tu stojí dodnes.

Počas tureckých nájazdov obec v roku 1567 takmer zanikla. Približne do toho obdobia sa radí aj vznik typických podzemných pivníc vykopaných v tufovej pôde, ktoré pôvodne slúžili na ochranu ľudí pred Turkami. Dnes slúžia predovšetkým na skladovanie vína.

Ani v období protihabsburských povstaní na tom obec nebola lepšie. Až príchod kolonizátorov - Rusínov prispel k zvýšeniu počtu obyvateľov a k rozvoju obce. Dokonca v 18. storočí bola Veľká Tŕňa známa svojimi liečivými prameňmi, vznikli tu aj kúpele na liečbu reumatických ochorení.
Veľká Tŕňa je súčasťou unikátnej Tokajskej oblasti. Nachádza sa v nej sieť podzemných pivníc v celkovej dĺžke asi 2,5 km.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 1 ľudí