Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Krásnohorské Podhradie

Dejiny Krásnohorského Podhradia sú úzko spojené s dejinami hradu Krásna Hôrka, ktorý sa nad obcou vypína od ranného stredoveku. Možno práve "vďaka" tejto skutočnosti je prvá hodnoverná zmienka o obci až z roku 1427, hoci je zrejmé, že osada tu existovala už viac ako 200 rokov predtým.

Po bitke pri Moháči, keď aj Gemer obsadili Turci, bolo Krásnohorské Podhradie dvakrát vypálené (1569 a 1570). Stabilizácia a rozvoj nastal až od polovice 17. storočia, kedy sa hrad stal dedičným sídlom Andrássyovcov. Dokonca v roku 1757 bola obec vyhlásená za poľné mesto.

Najzaujímavejšie pamiatky v obci:

  • rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, ktorý sa spomína už v 30. rokoch 14. storočia
  • pamätná tabuľa v lesíku za obcou z roku 1898, ktorá pripomína založenie dôchodkového fondu pre zamestnancov andrássyovského veľkostatku
  • čierny obelisk z roku 1903 v malom parčíku nápismi v maďarskom jazyku oslavuje grófku Františku
  • budova galérie grófa Dionýza Andrássyho
  • mauzóleum Františky Andrássy
  • hrad Krásna Hôrka
Telefón: 
+421 58 732 54 31
Email: 
obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk
Príloha:
Región navštívilo 1 ľudí