Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Hrhov

Hrhov leží v oblasti Gemersko-turnianskeho krasu, v doline Turnianskeho potoka, obklopenej planinami Dolného a Horného vrchu. Hoci prvá priama písomná zmienka o obci pochádza z roku 1263, nepriame dôkazy potvrdzujú existenciu obce už na sklonku 12. storočia, v časoch panovamia kráľa Imricha.

V obci sa stáročia traduje povesť, podľa ktorej sa po prehratej bitke v r. 1241 zachránil kráľ Belo IV. vďaka Hrhovčanom, ktorí mu pomohli ukryť sa pred Tatármi. Na tejto povesti možno bude zrnko pravdy, pretože je písomne doložené, že po vyhnaní tatárov, keď sa belo IV. opäť ujal panovania, odkúpil od arcibiskupa cirkevný desiatok panstva Turňa a daroval ho Hrhovu.
Povesť spracoval S. Szabó.

Aj v neskorších dejinách obce sa vyskytujú mená slávnych rodov - Bebek, Zápoľský, Eszterházy.
Rozvoj obce spomalili kurucké povstanie a morová epidémia zo začiatku 18. storočia, ale už v r. 1828 tu žilo 1414 obyvateľov.
V búrlivom 20. storočí sa po 1. svetovej vojne stal Hrhov súčasťou 1. ČSR, v rokoch 1938 - 1945 patril pod Maďarsko, aby sa po vojne opäť vrátil k Československu.
Zmiešaná kultúra ponúka návštevníkom zaujímavé zážitky.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý stojí pravdepodobne na románskych základoch.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí