Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Hrabušice

Ležia v kotline Hornádu na severných svahoch Národného parku Slovenského raja. Osídlenie tohto priestoru je známe už z 5. storočia pr. n. l. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1279. Vtedy obec osídlili Sasi, aby ju po tatárskom pustošení oživili. V 15. storočí sa stávajú Hrabušice súčasťou panstva Spišského hradu, boli rozvinutým mestečkom s privilégiami, predovšetkým s právom usporadúvať trhy, čo veľmi napomáhalo ich rozvoj. Z tohto obdobia je známy hrabušický pivovar aj píla, ktorá spracovávala drevo z okolia. Ďalší dôležitý impulz v histórii obce znamenalo postavenie hámrov a vysokej pece na spracovanie železnej rudy, o toto sa zaslúžili v 18. storočí Csákyovci a po nich Coburgovci. V tom čase žilo v Hrabušiciach vyše 800 obyvateľov.

V súčasnosti sú Hrabušice orientované predovšetkým na turistický ruch. V ich katastri sa nachádza:

  • Kláštorisko s ruinami kartuziánskeho kláštora z 13. a 14. storočia a turistickou ubytovňou z roku 1926
  • Podlesok - významné turistické stredisko s autocampingom

V samotnej obci v románsko-gotickom kostole sv. Vavrinca sa nachádza oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče a Csákyho kúria (dnes fara) zo 17. storočia.

Obec je vstupnou bránou do NP Slovenský raj.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 1 ľudí