Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Čečejovce - ranogotický kostol

Jednoloďový ranogotický kostolík v Čečejovciach pochádza z konca 13. storočia s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. Pri archeologickom prieskume boli objavené prvky románskeho slohu.Od čias Rákocziho povstania v roku 1703 patrí reformovanej cirkvi. V tomto období prišlo pravdepodobne aj k prekrytiu nástenných malieb bielou omietkou. K znovuobjaveniu fresiek zo 14. storočia prišlo v roku 1893.

Objekt bol po reštaurovaní malieb, ukončenom v r. 1994, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Z vnútorného vybavenia kostola určite najvýznamnejšie miesto zaberá kazateľnica z r. 1763 s nápisom a datovaním na drevenom baldachýne, ktorého vrchol je zdobený pelikánom, kŕmiacim mláďatá vlastnou krvou.

Chrám patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi a slúži na konanie bohoslužieb. Fara sa nachádza hneď vedľa kostola, nie sú oddelené ani plotom. Farárka je na požiadanie ochotná kostol turistom otvoriť (pokiaľ sa práve nekonajú bohoslužby).

Telefón: 
055/464 84 25
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 1 ľudí