Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Čečejovce

Pôvodne poľnohospodárska obec, ktorá je známa z písomných prameňov od roku 1317. Leží v západnej časti Košickej kotliny na hlavnom cestnom ťahu Košice - Rožňava.
Obec má viac ako 2000 obyvateľov.

Pôvodne bola obec cirkevným majetkom, od pol. 14. storočia patrila rodu Abovcov. V polovici 15. storočia, presnejšie v r. 1440, kedy je osud obce spojený s osudom hradu Veľká Ida, dostala sa obec do dočasného vlastníctva Jana Jiskru z Brandýsa, ten však celý majetok založil, aby získal peniaze na vyplatenie žoldu pre vojsko. V čase protihabsburských povstaní a následnej epidémie cholery sa obec vyľudnila. V tom čase tu mala silné postavenie kalvínska cirkev, jej farnosť tu existovala od roku 1696. Aj noví obyvatelia, napriek pôvodne rímskokatolíckemu vyznaniu prešli ku kalvínom.
Cečejovce sa stali súčasťou 1. ČSR. V čase 2. svetovej vojny bola obec súčasťou Maďarska. Počas oslobodzovania bola silne poškodená, zničený bol aj hodnotný cirkevný archív.

Z pamiatok, ktoré sa v obci nachádzajú:

  • ranogotický kostol z 13. storočia, ktorý v časoch reformácie prešiel pod správu reformovanej cirkvi
  • kalvínska fara, postavená na na základoch zo 17. storočia
  • drevená zvonica z 18. storočia
  • rímskokatolícky kostol sv. Jána Apoštola z roku 1800
  • neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia
  • rokokový kaštieľ z 18. storočia
Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí