Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Budkovce

Na juhu Zemplína, pri brehu Laborca leží obec Budkovce. Hoci najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1220 archeologický výskum potvrdil, že v tejto lokalite existovalo osídlenie už v mladšej dobe kamennej.
V 14. storočí vlastníci obce, rod Buttkayovcov tu údajne postavil hrad, ktorý bol však zničený v časoch bratríckeho ťaženia Slovenskom v 15. storočí. Šľachta potom bývala v kúrii a od roku 1617 v neskororenesančnom kaštieli.

V Budkovciach už v roku 1428 stála škola, muselo to teda byť významné sídlo, ktoré sa v priebehu 15. storočia zmenilo na mestečko so silným protestantským zázemím. Najväčší rozmach zaznamenali Budkovce v 17. storočí, kedy tu podľa záznamov stáli domy šľachty, mešťanov, kostol, fara a škola. Na Laborci boli postavené aj vodné mlyny.  Toto obdobie prosperity však trvalo ledva storočie. V roku 1831 sa aj Budkovčania zapojili do východoslovenského roľníckeho povstania, pretože aj oni boli postihnutí veľkou neúrodou z r. 1830 a opatrenia proti cholere aj v nich vyvolali - z nevedomosti - obavy o vlastné životy.

Ďalší rozvoj zaznamenala obec až po vzniku 1. ČSR, kedy bola postavená železničná trať, prechádzajúca pri obci a škola. Počas 2. svetovej vojny boli Budkovce pohraničnou obcou na slovenskej strane.

V obci je viditeľnou dominantnou neskorogotický rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý bol postavený začiatkom 14. storočia na základoch staršieho kostola a neskororenesančný kaštieľ Buttkayovcov zo začiatku 17. storočia, rozšírený o klasicistickú prístavbu na konci 18. storočia.

 

Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí