Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Borša - renesančný kaštieľ F. Rákocziho II.

Renesančný kaštieľ s parkom na južnom okraji obce Borša, z polovice 16. storočia, podstatne upravený v rokoch 1939 – 1943 je najvýznamnejšou pamiatkou obce. Do histórie sa zapísal najmä tým, že sa tu 27. marca 1676 narodil František Rákoczi II. – vodca posledného protihabsburského stavovského povstania. Hrad bol v držbe viacerých rodov (Perínovci, Polónyovci, Lórantffyovci, Rákocziovci). V areáli sa nachádza jeho bronzová busta. V kaštieli dnes pôsobí etnografická expozícia s pamätnými izbami Rákocziho.

Interiér: Zväčša rovné stropy a renesančné klenby. Stála expozícia pripomínajúca a prezentujúca osobnosť Františka Rákocziho II., vodcu protihabsburgského povstania, narodeného v tomto kaštieli.
Exteriér: Kaštieľ má dnes pôdorys v tvare písmena L, resp. s prihliadnutím k prístavbe novších hospodárskychčastí, v tvare nepravidelného písmena U. Na styku dvoch pôvodných krídel je nárožná štvorcová hranolová bašta, ktorá by mohla byť pozostatkom veže.

Areál kaštieľa je voľne prístupný, expozíciu, venovanú Rákoczimu je možné navštíviť po telefonickom dohovore na čísle 056 6792213.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 16 ľudí