Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Borša

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1221 kde sa spomína pod názvom Borsi. Obec vtedy patrila k hradu Blatný Potok. Následne sa tu vystriedalo viacero majiteľov. Borša sa v časoch reformácie stala filiálnou obcou evanjelickej farnosti Újhely (Sátoraljaújhely). V tom čase sa v obci nachádzal kaštieľ s hospodárskymi budovami majera, kostol, fara a pravdepodobne aj škola.

Na prelome 16. a 17. storočia bola Borša malou dedinkou s poddanským, šľachtickým a farským obyvateľstvom. Najneskôr na prelome17. a 18. storočia poddanských domácností v Borši začalo pribúdať. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a debnárstvom.
Po vzniku ČSR sa obec stala súčasťou nového štátu, v rokoch 1938 - 1944 bola pripojená k Maďarsku.  Pri obnove vojnou zničeného štátu sa Borša stala v rokoch 1947-1949 stavebným strediskom Trate družby.

Pamiatky v obci:

  • renesančný kaštieľ F. Rákocziho II.
  • románsky kostol z polovice 13. storočia
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí