Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Betliar - kostol sv. Alžbety vdovy

Neďaleko kaštiela v Betliari nájdeme nenápadný skvost - pôvodne gotický kostol z 1. polovice 14. st. s predstavanou hranolovou vežou, bol obnovený v roku 1973.

Podľa dostupných prameňov na mieste kostola stála už v 14. storočí kaplnka, ktorá postupnými prestavbami získala dnešnú podobu. Na gotický pôvod kostola poukazuje jeho pôdorys s pravouhlou svätyňou zaklenutou valenou klenbou a sakristiou, do ktorej vedie lomený portál. Po stranách presbytéria sa nachádzajú dve sakristie. Pôvodná orientovaná na sever a novšia zo 70. rokov 20. st. orientovaná na juh. Pôvodný kamenný gotický portál so zasekanými hranami tvorí vstup do staršej obdĺžnikovej sakristie, ktorá je zaklenutá valenou klenbou. Za vstupom do kostola sa nachádza drevená orgánová empora. Veža bola pristavaná v 17. st.. Loď kostola je zaklenutá barokovými klenbami. Z barokového zariadenia kostola sa zachovala iba drevená kazateľnica zo začiatku 18. st. so sochami evanjelistov a drevená socha panny Márie kráľovnej z 2. polovice 18. st.. Na hlavnom oltári z konca 19. st. je obraz sv. Alžbety vdovy na bočnom oltári obraz sv. Alžbety Uhorskej.

Príloha:
Región navštívilo 0 ľudí