Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Betliar - anglický park

Park pri betliarskom kaštieli je najväčším historickým prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku. Kaštieľ obklopuje prekrásny anglický park s množstvom vzácnych druhov drevín, fontán, jazierok a plastík, ktorý s rozlohou 81 ha patrí k najväčším udržiavaným parkom na Slovensku a v roku 1977 bol zapísaný do zoznamu svetových historických záhrad a parkov. Bol založený v roku 1792.

V kompozícii parku zohráva mimoriadne významnú úlohu aj jeho okolie. Park je osadený v strednej časti údolia betliarskeho krivého potoka. Základ parkovej výsadby tvoria domáce druhy drevín – hlavne javory, jasene, lipy, duby, hraby, buky a iné. Architektonická a krajinárska zložka sa vzájomne prelínajú. Zaujímavý je Slobodomurársky pavilón, ukrytý v zmiešanom poraste a obohnaný vodnou priekopou. Podobne medzi veľmi zaujímavé stavby patrí Veľký umelý vodopád s grottou. Ďalšie zaujímavé objekty sú Hermésova studňa, stĺp z vápenatého tufu vysoký 3,20 m zvaný Olympijský oheň, tajomný Bosnia–bar (zrúcanina), rotunda, v ktorej bola pôvodne umiestnená knižnica, Japonský most, Čínsky pavilón a iné. Z plastík bol najvzácnejší Budha, ktorého však ukradli. Zaujímavosťou je aj liatinová socha rytiera Arpáda, vysoká 150 cm.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 7 ľudí