Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Bara - románsky kostol

Národná kultúrna pamiatka kostol v Malej Bari bol vybudovaný pravdepodobne už v prvej polovici 13. storočia v románskom slohu na terénnej vyvýšenine na okraji obce. Dodnes možno stopy románskej architektúry nájsť v murive presbytéria, okienkach vo svätiny, vlyse na apside kostola, ale tiež v pôdoryse celej stavby. Kostol bol prvýkrát výrazne rozšírený a zmenený v 14. storočí v gotickom štýle, keď bola pôvodná románska stavba rozšírená o gotickú loď. V druhej polovici 15. storočia nasledovala ďalšia prestavba, resp. dostavba - ku kostolu bola pristavaná masívna hranatá veža, ktorá pravdepodobne slúžila nielen ako zvonica, ale aj ako pozorovateľňa a strielňa.

Archeologický výskum odhalil základy sakristie a kostnice z konca 14. storočia a vo vnútri kostola aj zvyšky gotickej krstiteľnice.
Vnútorná výzdoba zodpovedá charakteru dnešného využitia kostola, ktorý je od 17. storočia stánkom reformovanej cirkvi. Aj zariadenie kostola však má svoju historickú hodnotu.
Rekonštrukcia kostola bola realizovaná v rokoch 1989 - 1993.

Kostol je vysvätený a každú nedeľu o 9:00 sa v ňom koná bohoslužba. Pozrieť si interiér kostola je možné bez obmedzenia, kľúče sú k dispozícii u kostolníka v obci v dome č. 3 (na začiatku obce od Slovenského Nového Mesta).

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí

Miesta v okolí

1.33
km

Bara

2.68
km

Viničky

3.37
km

Borša