Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Bara

Na vínnej ceste, v Potisskej nížine medzi Boršou a Černochovom leží pod kopcom Pilíš obec Bara. Zmienky o obci pochádzajú už z roku 1296, je preto zrejmé, že vznikla pred týmto letopočtom. O jej starobylosti svedčia aj základy a časti múrov s architektonickými detailami románskeho slohu dnešného kostola reformovanej cirkvi, ktoré sú datované na začiatok 13. storočia.

Bara je zložená z dvoch častí - Veľká Bara a Malá Bara. Vďaka vhodným klimatickým podmienkam sa obyvatelia Bare venovali najmä poľnohospodárstvu, ale z paleolitického osídlenia tu zostali aj stopy po rozvinutom hrnčiarstve.

Najvýznamnejšou pamiatkou v Bare je románsky kostol so základmi z 13. storočia.

Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 0 ľudí