Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

https://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg

Art Farm - Tvorivý dom na vidieku

TVORIVÝ DOM na vidieku sa nachádza na okraji národného parku Slovenský kras v údolí rieky Bodvy. Realizujú sav ňom tvorivé stretnutia, umelecké, remeselné i ekologické aktivity, výstavy a oddychové i vzdelávacie pobyty. Prostredie, zbierky a aktivity sú zamerané na rozšírenie výuky, nové zážitky a rozvoj tvorivosti prežiakov, študentov, ale aj dospelých návštevníkov.

  • Malé múzeum cerúz, výtvarných diel, artefaktov a objektov na tému ceruza
  • 717 cm dlhá ceruza
  • VECI A VECIČKY – zbierka tradičných remeselných nástrojov a náradí regiónu
  • FOTO - zbierka klasickej fotografickej techniky, podobeniek, atď...
  • Rómska galéria – priestor pre tvorbu detí, zbierka výtvarných diel rómskych detí z okolia
  • Recykl Art - ukážky prác z odpadových materiálov
  • Zbierka súčasného umenia študentov a výtvarníkov Karpatského regiónu (SK, HU, PL, RO i CZ)
  • Výstava fotografií o Slovenskom Krase - zaujímavosti prírody a živočíchov, ochrana prostredia...

- maľovanie, kreslenie...
- fotografia, počítačová grafika
- tvorivé dielne

Výlet s tvorivým programom alebo prehliadku malých múzeí VECI A VECIČKY, prípadne zorganizovanie tvorivýchdielní si môžete dohodnúť mailom.

Kontaktná adresa:
TVORIVÝ DOM na vidieku, 044 01 DRIENOVEC 337

Telefón: 
0907 917 640
Email: 
janazit@gmail.com
Príloha:
Galéria:
Región navštívilo 2 ľudí