Pridaj zaujímavosť

Vitajte na stránkach Terra Incognita

http://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/svinica-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

http://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/raj-1.jpg

Vitajte na stránkach Terra Incognita

http://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/hodkovce-1_0.jpg
Objav
Objav

Prírodu

Spoznaj
Spoznaj

Miesta

Zaži
Zaži

Podujatia

Prejdi
Prejdi

Tematické cesty

Mapa
Objav

Obľúbené miesta

Najnovšie príspevky

Slovenský skauting, 75. zbor o. b. Jána Vojtaššáka a Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizujú v dňoch 6. 9. – 5. 10. 2012 v priestoroch Spišského osvetového strediska na Zimnej ul. 47 v Spišskej Novej Vsi prezentačnú výstavu z činnosti 75. zboru o. b. Jána Vojtaššáka v Sp. Novej Vsi pod názvom „20 rokov skautingu v...
Po úspešnej premiére prvého ročníka projektu „KE! - Mestské zásahy Košice 2011“, by sme radi oslovili verejnosť s novou výzvou. Tento rok zahŕňame do projektu okrem Košíc aj mesto Prešov, pričom samostatnú časť projektu bude tvoriť skupina zásahov riešiaca celý priestor medzi týmito krajskými mestami. V oboch mestách, prípadne v samotnom medzimestí, sa stále nájdu takéto priestory a...
Projekt  s názvom "Skvalitniť oddychovú zónu Zemplínskeho múzea v Michalovciach" získaný vo výzve č.1/2012 s programu Terra Incognita - Krajina nespoznaná, ktorý je súčasťou EHM 2013 nabral v areáli nášho múzea na obrátkach. Vďaka pomoci spomínaného programu Terra Incognita - Krajina nespoznaná a Košického samosprávneho kraja získava areál Zemplínskeho múzea v Michalovciach novú tvár...
V roku 2012 uplynie 600 rokov od vystavenia zálohovej listiny uhorským panovníkom Žigmundom Luxemburským (8. novembra 1412). Zároveň je tu i výročie prinavrátenia zálohovaných miest spod poľskej správy (november 1772). Vzhľadom k významným výročiam, ktoré pripadajú na rok 2012 si múzeum jedinečnou výstavou pripomína významné medzníky dejín Spiša i rolu Spišskej Novej Vsi ako...
Aj tento rok Hvezdáreň v Michalovciach organizovala Letný astronomický tábor (LAT) pre deti základných škôl a členov astronomických krúžkov. Tohtoročný tábor prebiehal vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej šírave.   Od nedele 8. 7. 2012 do nasledujúcej soboty. Tábora sa zúčastnilo 17 detí od prvákov až po ôsmakov a nie všetci boli členmi astronomických krúžkov. Priestor hotela, kde...
Pozývame Vás do tvorivého priestoru na vidieku ARTFARM, neďaleko Košíc v obci Drienovec, kde nájdete zaujímavé kráľovstvo ceruziek. Netradičné múzeum cerúz, objektov a výtvarných diel na tému ceruza sa nám v rámci projektu realizovaného s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu TERRA INCOGNITA, ktorý je súčasťou projektu EHMK 2013, podarilo rozšíriť o tvorivé dielne...
15. júna 2012 uplynulo 700 rokov od Bitky pri Rozhanovciach.To čo Bitke pri Rozhanovciach predchádzalo, jej priebeh, no najmä jej dôsledky vytvárajú silný príbeh, ktorý významne zasiahol do osudu Košíc i celej krajiny. Košičania sa v rozhodujúcej chvíli postavili za svojho kráľa a ten na to nikdy nezabudol. Vďaka jeho panovníckej štedrosti sa zrodila aj naša dnešná metropola. Oslavy...

Stránky